Fundació banc dels Aliments Comarques de Tarragona

Notícies

01 mai 2019

Memòria any 2018 Fetcabal

Memòria exercici 2018

Federació Catalana dels Bancs dels Aliments

 

La Federació Catalana dels Bancs dels Aliments, Assoc. (FECATBAL  en endavant) es va fundar a la Seu Vella de Lleida el 6 de abril de 2013, i va adoptar la forma jurídica d’Associació.

La varen fundar (i segueixen sent els mateixos seus membres) els quatre Bancs d’Aliments de Catalunya:

 • Fundació Privada Banc dels Aliments de Barcelona
 • Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona
 • Fundació Privada Bancs dels Aliments de les Comarques de Tarragona
 • Associació Banc dels Aliments de Lleida

 

Està domiciliada al carrer Motors, 122,  de Barcelona, CP: 08040 (seu del Banc d’Aliments de Barcelona). El seu CIF és el G-66052002 i està inscrita a la Secció 2ª del Registre de Associacions de la Generalitat, amb el número 754.

La finalitat de l´Associació  es la de representar davant de qualsevol organisme o persona jurídica, publica o privada, als Bancs d´Aliments operatius a Catalunya, així com la coordinació, obtenció i canalització de recursos alimentaris i econòmics destinats als fins fundacionals dels Bancs dels Aliments.

La composició actual de la Junta Directiva de FECATBAL, vigent des del 21 de març del 2018, és la següent:

President

Joan Vila i Tarrida

Tarragona

Vicepresidenta

Roser Brutau i Basté

Barcelona

Secretari

Pere Marzábal Martínez

Girona

Tresorer

Oriol Berenguer Piñol

Lleida

 

   

 

Vocals:

Ramón Guàrdia i Massó

Barcelona

 

Lluis Fatjó-Vilas Barbat

Barcelona

 

Frederic Gómez Pardo

Girona

 

Joan Jorba Figueras

Girona

 

Joan Ramon Saura Aranda

Lleida

 

Antoni García Bautista

Tarragona

Memòria exercici 2018

Federació Catalana dels Bancs dels Aliments

 

La Federació Catalana dels Bancs dels Aliments, Assoc. (FECATBAL  en endavant) es va fundar a la Seu Vella de Lleida el 6 de abril de 2013, i va adoptar la forma jurídica d’Associació.

La varen fundar (i segueixen sent els mateixos seus membres) els quatre Bancs d’Aliments de Catalunya:

 • Fundació Privada Banc dels Aliments de Barcelona
 • Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona
 • Fundació Privada Bancs dels Aliments de les Comarques de Tarragona
 • Associació Banc dels Aliments de Lleida

 

Està domiciliada al carrer Motors, 122,  de Barcelona, CP: 08040 (seu del Banc d’Aliments de Barcelona). El seu CIF és el G-66052002 i està inscrita a la Secció 2ª del Registre de Associacions de la Generalitat, amb el número 754.

La finalitat de l´Associació  es la de representar davant de qualsevol organisme o persona jurídica, publica o privada, als Bancs d´Aliments operatius a Catalunya, així com la coordinació, obtenció i canalització de recursos alimentaris i econòmics destinats als fins fundacionals dels Bancs dels Aliments.

La composició actual de la Junta Directiva de FECATBAL, vigent des del 21 de març del 2018, és la següent:

President

Joan Vila i Tarrida

Tarragona

Vicepresidenta

Roser Brutau i Basté

Barcelona

Secretari

Pere Marzábal Martínez

Girona

Tresorer

Oriol Berenguer Piñol

Lleida

 

   

 

Vocals:

Ramón Guàrdia i Massó

Barcelona

 

Lluis Fatjó-Vilas Barbat

Barcelona

 

Frederic Gómez Pardo

Girona

 

Joan Jorba Figueras

Girona

 

Joan Ramon Saura Aranda

Lleida

 

Antoni García Bautista

Tarragona

       

 

 

Activitat econòmica

 

Des de la seva fundació, FECATBAL  no ha tingut activitat econòmica de cap mena. Tampoc la ha tingut al llarg de l’exercici 2018.

Les despeses del exercici 2018 que figuren al compte d´explotació adjunt, per valor de 80 euros, son conseqüència de les comissions del banc on està depositat el compte bancari de FECATBAL .

A l’Actiu figura una sola partida de 31.361,35 euros que és el saldo del compte bancari. La Federació no te cap més actiu.

La totalitat del Passiu corresponen a Fons Propis, constituïts per romanents dels exercicis anteriors.

El 2014 els quatre Bancs de Catalunya varen fer una aportació a fons perdut, i aquell mateix any la Federació va rebre una donació. Ambdues aportacions han servit per fer front a les despeses de  constitució i de funcionament de tots aquests anys.

La Federació no te deutes ni compromisos econòmics de cap mena.

No s´ha produït cap fet posterior al tancament que afecti al Balanç.

Els membres de la Junta Directiva no perceben remuneració econòmica de cap tipus, i tampoc hi ha personal assalariat.

 

Activitat Social

 

Al llarg de l´exercici 2018 FECATBAL, a través dels  quatre Bancs provincials,  ha continuat fent la seva tasca de organització i coordinació de diverses campanyes, tant de sensibilització pel que fa la lluita contra el malbaratament, com de captació d´aliments, que s´han distribuït a través dels quatre Bancs.

En aquesta línia,  durant tot el 2018, FECATBAL  ha dirigit i coordinat a nivell català, amb força èxit,  les campanyes del “Gran Recapte”,  “Cap nen sense bigoti”,  “La fam no fa vacances”  i “Transformació de fruita en sucs”, per ajudar a les 195.706  persones necessitades de tot Catalunya (mitjana mensual computada a 31 de desembre 2018), de les quals 111.911 corresponien  a Barcelona,  27.036 a Tarragona,  24.572 a Lleida  i  32.187 a Girona.

Els aliments han arribat a les persones ateses  a través de 625 entitats col·laboradores, de repartiment i de consum, de les quals 307 corresponen a Barcelona,  154 a Tarragona,  74 a Lleida  i  90 a Girona.

 

 

 

 

L’any 2018, el conjunt dels quatre Bancs, han distribuït de forma totalment gratuïta un total de 24.772.000 quilos d’aliments, que representen una mitjana de 126 quilos per persona i any.

Tot això ha estat possible gracies a l´ ajut de  386 voluntaris permanents  i 17 persones contractades, que es distribueixen de aquesta forma:

 

 

Voluntaris

Contractats

Barcelona

243

12

Tarragona

34

1

Lleida

51

3

Girona

58

1

 

386

17

 

origen dels aliments distribuïts ha estat el següent:

 • 12.405  tones provinents de la lluita contra el malbaratament
 •   6.410  tones provinents de donacions de la ciutadania
 •   5.957  tones provinents del programa FEAD, amb fons de la UE

 

 

 

Pel que fa als canals d’aprovisionament, el seu detall és el següent):

 

         

 

Tones

2018

 

 

                   
         

Barcelona

Tarragona

Lleida

Girona

Total

                 

 

Indústria Alimentària i distribució

 

2.699

410

235

316

3.660

Fruites i Verdures SERMA

   

2.588

203

220

474

3.485

Mercabarna/Mercatarragona

 

1.256

107

0

0

1.363

Sucs   (Cat i Fesbal)

   

905

216

158

108

1.387

Minves Super

       

1.700

306

249

150

2.405

Altres

       

13

0

0

92

105

Suma aliments recuperats

 

 

9.161

1.242

862

1.140

12.405

                 

 

Gran Recapte i altres Campanyes

 

3.654

502

314

553

5.023

Empreses no alim., escoles i altres

 

224

0

18

0

242

Compres

       

941

100

31

73

1.145

Suma donacions

 

 

4.819

602

363

626

6.410

                   

suma gestió sense UE

 

 

13.980

1.844

1.225

1.766

18.815

                   

Aliments UE

 

 

 

 

3.848

741

517

851

5.957

                   

Total Aliments entrats

 

 

17.828

2.585

1.742

2.617

24.772

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les campanyes, hem de assenyalar el Gran Recapte com la campanya “estrella” per la mobilització de la ciutadania, el nombre de donants i de voluntaris. Estimem que hi participa un 25% de la població. Es varen recaptar 4.310.000 quilos d´aliments.

Son també dades significatives el nombre de botigues i supermercats que varen participar, el de voluntaris que hi varen col·laborar al recapte a les diverses botigues i en la logística del recapte (28.300 voluntaris) i el de voluntaris que varen participar en la classificació posterior     ( 8.000 voluntaris).

La campanya  “Cap nen sense bigoti”, iniciativa de “Obra Social La Caixa” en favor dels Bancs dels Aliments, en la seva quarta edició feta al 2018, va aconseguir 473.537 litres de llet a tot Catalunya.

La campanya “La Fam no fa vacances” va aconseguir sobrepassar els 160.000 quilos, una xifra semblant a la d’anys anteriors.

Cal també indicar que es varen transformar 542.000 quilos de fruita, dins els programes de regulació dels mercats agraris,  que es varen convertir en 380.000 litres de sucs, gracies al conveni per a la seva transformació signat amb la Generalitat de Catalunya.

Totes aquestes accions i resultats, destinades a acomplir els dos objectius bàsics dels Bancs dels Aliments, aconseguir aliments per a les persones necessitades i evitar el malbaratament d’aliments en totes les fases de producció, comercialització i consum, s’han realitzat amb uns costos afegits mínims, gràcies a la resposta solidària de la societat, dels donants i de les empreses, i molt en especial gràcies al treball desinteressat dels milers de voluntaris implicats, no sols els dels quatre Bancs d’Aliments, sinó també els de les seves entitats col·laboradores.  

Finalment, cal recordar que la pràctica totalitat de persones i famílies ateses, que reben aquestes ajudes alimentàries, han estat avaluades i derivades a les entitats col·laboradores pels tècnics dels serveis socials dels Ajuntaments o dels Consells Comarcals o, de forma excepcional, pels treballadors socials de les pròpies entitats de repartiment o de consum.

 

En el transcurs del exercici s´ha gestionat la sol·licitud d´incorporació de Fecatbal a la Taula del Tercer Sector de Catalunya. La Taula ha aprovat la incorporació al inici de 2019 i ho recollim com fet rellevant -posterior al tancament.

 

Barcelona, 6 de maig de 2019

 

 

 

El Secretari:

Pere Marzábal Martínez

 

DESTACATS

CONTACTA AMB NOSALTRES

 

BANC DELS ALIMENTS DE TARRAGONA

C/ Escultor rocamora 14 Reus
comunicacio@bancalimentstarragona.org
admin@bancalimentstarragona.org

Telf. +34 977 75 74 44

 

DELEGACIÓ A LES TERRES DE L'EBRE

bancalimentsebre@gmail.com
Telf. +34 679 61 40 03

 

Més info

Falten 500 voluntaris per al Gran Recapte

19 novembre 2019

A pocs dies de que comenci l'11a edició del Gran Recapte, a la província de Tarragona encara falten 500 voluntaris.

Aquesta falta es concentra sobretot a les grans ciutats:

* 100 voluntaris a Reus
* 300 a Tarragona. 

És per això que des de l'organització es convida a tothom a fer-se voluntari fent clic a l'enllaç

Moltes gràcies!

Més info

Per contactar amb nosaltres:

C/ Escultor rocamora 14 Reus, Tarragona 43204

comunicacio@bancalimentstarragona.org

Telf.. +34 977 75 74 44

Fax +34 977 75 22 25

Comparteix la pàgina: